Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie 2024

Zawiadomienie WZ 2024 - uzupełniony porządek obrad

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2024r

Projekty uchwał i sprawozdania do WZ 2024

Projekt Nr 1 Uchwały WZ 2024 w sprawie zmian Statutu,

Projekt Nr 2 Uchwały WZ 2024 w sprawie zmian Statutu,

Projekt Nr 3 Uchwały WZ 2024 w sprawie zmian Statutu,

Projekt Nr 4 Uchwały WZ 2024 w sprawie zmian Statutu,

Projekt Nr 5 Uchwały WZ 2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu obrad WZ,

Projekt Nr 6 Uchwały WZ 2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu obrad WZ,

Projekt Nr 7 Uchwały WZ 2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu obrad WZ,

Projekt Nr 8 Uchwały WZ 2024r w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej,

Projekt Nr 9 Uchwały WZ 2024r w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej,

Projekt Nr 10 Uchwały WZ 2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r.

Projekt Nr 11 Uchwały WZ 2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.,

Informacja o realizacji Uchwał i wniosków zgłoszonych na WZ w dniach 24.05 i 31.05.2023r.,

Informacja o realizacji wniosku polustracyjnego z lustracji Spółdzielni przeprowadzonej w 2021r.,

Projekt Nr 12 Uchwały WZ 2024 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finans. za 2023 r.,

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023r.,

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r.,

Projekt Nr 13 Uchwały WZ 2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.,

Projekt Nr 14 Uchwały WZ 2024 w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi p. W. Kucharczyk za 2023r.,

Projekt Nr 15 Uchwały WZ 2024 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa p.T. Młot za 2023r.,

Projekt Nr 16 Uchwały WZ 2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do PRZRS,

Pismo do Projektu Nr 16 Uchwały WZ

Projekt Nr 17 Uchwały WZ 2024 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

Pismo do Projektu Nr 17 Uchwały WZ.

Projekty członków zgłoszone w trybie §  99 ust. 2 Statutu Spółdzielni:

Projekt Nr 18 Uchwały WZ 2024 w sprawie podzielników ciepła - projekt członków,

Projekt Nr 19 Uchwały WZ 2024 w sprawie likwidacji barier - projekt członków.

Poprawka do Projektu Uchwały Nr 19

2023

Wykaz Uchwał podjętych przez WZ w 2023r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na rok 2023

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu uzupełniony porządek obrad 2023


Projekty uchwał i sprawozdania do WZ 2023

Projekt Nr 1 Uchwały WZ  2023 w sprawie  wyboru Rady Nadzorczej

Projekt Nr 2 Uchwały WZ  2023 w sprawie wyboru przedstawiciela na Zjazd

Projekt Nr 3 Uchwały WZ 2023 w sprawie zmian Statutu

Projekt Nr 3 Uchwały WZ 2023 w sprawie zmian Statutu  uwzgl. poprawkę zgłoszoną w 2020r.

Projekt Nr 4 Uchwały WZ 2023r  w sprawie  zmian do Regulaminu RN uwzgl. poprawkę z 2020r

Projekt Nr 5 Uchwały WZ 2023 w sprawie realizacji wnioskow polustracyjnych  2022 z zał.

Projekt Nr 6 Uchwały  WZ  2023  Zatwierdzenie sprawozdania  Rady Nadzorczej za 2019 r

Sprawozdanie RN za 2019r

Projekt Nr 7 Uchwały WZ 2023  Zatwierdzenie sprawozdania  Rady Nadzorczej za 2020r

Sprawozdanie RN za 2020 r

Projekt Nr 8 Uchwały WZ 2023 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r

Sprawozdanie RN za 2021r

Projekt Nr 9 Uchwały  WZ  2023  Zatwierdzenie sprawozdania  Rady Nadzorczej za 2022r

Sprawozdanie RN za 2022r

Projekt Nr 10 Uchwały WZ 2023 w sprawie zatwierdzenia spr. rocznego i finans. za 2022 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r

Sprawozdanie biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finans. Spółdzielni za 2022r

Projekt Nr 11 Uchwały WZ  2023 podział nadwyżki bilansowej za 2022r. z zał.

Projekt Nr 12 Uchwały WZ 2023  w sprawie udzielania absolutorium  p.Wiesławowi Kucharczyk za 2019r

Projekt Nr 13 Uchwały WZ2023 w sprawie udzielenia  absolutorium p.Irenie Felczak za 2019r

Projekt Nr 14 Uchwały WZ 2023  w sprawie udzielania absolutorium  p.Wiesławowi Kucharczyk za 2020r

Projekt Nr 15 Uchwały WZ 2023 w sprawie udzielenia  absolutorium  p I. Felczak za 2020

Projekt Nr 16 Uchwały WZ 2023 w sprawie absolutorium dla  p. B Piotrowskiej za 2020r

Projekt Nr 17 Uchwały WZ 2023 w sprawie udzielenia absolutorium  p.T Młot za 2020 r

Projekt Nr 18 Uchwały Wz  2023  w sprawie udzielania absolutorium  p.Wiesławowi Kucharczyk za 2021r

Projekt Nr 19 Uchwały WZ 2023 w sprawie udzielenia  absolutorium dla p.T Młot za 2021r

Projekt Nr 20 Uchwały Wz 2023  w sprawie udzielania absolutorium  p.Wiesławowi Kucharczyk  za 2022r

Projekt Nr 21 Uchwały WZ 2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla p.T Młot za 2022r

Projekt Nr 22 Uchwały WZ 2023 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Wyjaśnienia do projektu Uchwały Nr 22

Projekt Nr 23 Uchwały WZ 2023 w sprawie zagospodarowania  podwórka ul. Długie Ogrody - projekt członków z 2020r

Projekt Nr 24 Uchwały WZ 2023 w sprawie inst.dźwigów -  projekt członków z 2020


Projekty złożone w trybie §  99 ust. 2,3 Statutu Spółdzielni 

  1. Projekt członków
  2. Projekt członków
  3. Projekt członków
  4. Projekt członków
  5. Projekt członków


Projekt Nr 25 Uchwały WZ 2023 w sprawie zarządzania zielenią - projekt członków

Projekt Nr 26 Uchwały WZ 2023r zmiany statutu - projekt członków

Projekt Nr 27 Uchwały WZ 2023 wprowadzenie zmian do Regulaminu obrad WZ - projekt członków

Projekt Nr 28 Uchwały WZ 2023 STATUT - projekt członków

Projekt Nr 29 Uchwały WZ 2023 zmiana reg obrad WZ -projekt członków

Projekt Nr 30 Uchwały WZ 2023r w sprawie zmian do Regulaminu RN - projekt członków

Projekt Nr 31 Uchwały WZ 2023r zmiany statutu - projekt członków

Projekt Nr32 Uchwały WZ 2023r w sprawie zmian do Regulaminu RN - projekt członków

Projekt Nr 33 Uchwały WZ 2023 w sprawie podzielników ciepła - projekt członków


Materiały dot. pisemnego głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w 2022 roku

Informacja w sprawie wyników głosowania

ZAWIADOMIENIE o pisemnym głosowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie

Projekt Nr 1 Uchwały WZ 2022 w sprawie zatwierdzenia spr. rocznego i finans. za 2019 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finans. Spółdzielni za 2019 r

Informacja z realizacji wniosków WZ w dn. 23. i 30 .05 2019r

Projekt Nr 2 Uchwały WZ 2022 podział nadwyżki bilansowej za 2019r.

Załącznik do Projektu Nr 2 Uchwały WZ

Projekt Nr 3 Uchwały WZ 2022 sprawie zatwierdzenia spr. rocznego i finans. za 2020r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2020 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finans. Spółdzielni za 2020 r

Projekt Nr 4 Uchwały WZ 2022 podział nadwyżki bilansowej za 2020r

Załącznik do Projektu Nr 4 Uchwały WZ

Projekt Nr 5 Uchwały WZ 2022 w sprawie zatwierdzenia spr. rocznego i finans. za 2021 r

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2021r

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finans. Spółdzielni za 2021 r

Projekt Nr 6 Uchwały WZ 2022 podział nadwyżki bilansowej za 2021r

Załącznik do Projektu Nr 6 Uchwały WZ

Projekt Nr 7 Uchwały WZ 2022 w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych w 2019,2020,2021 roku

Załącznik do Projektu Nr 7 Uchwały WZ

Projekt Nr 8 Uchwały WZ 2022 w sprawie rozpatrzenia wniosków polustracyjnych z 2021r

List polustracyjny po lustracji działalności Spółdzielni za okres 2018-2020

Załącznik do Projektu Nr 8 Uchwały WZ

Projekt Nr 9 Uchwały WZ 2022 w sprawie zbycia nieruchomości Spółdzielni

Załącznik do Projektu Nr 9 Uchwały WZ

Wyjaśnienia do Projektu Nr 9 Uchwały i zdjęcia

Projekt Nr 10 Uchwała WZ 2022 w sprawie zbycia (zamiany) nieruchomości

Załączniki do Projektu Nr 10 Uchwały WZ

Wyjaśnienia do Projektu Uchwały Nr 10 WZ

Projekt Nr 11 Uchwały WZ 2022 w sprawie zbycia nieruchomości nabytych od Gminy

Załącznik do Projektu Nr 11 Uchwały WZ

Wyjaśnienia do Projektu Nr 11 Uchwały WZ

Materiały dot. Walnego Zgromadzenia 2020

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA 2020

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia NA ROK 2020

Komunikat dotyczący Walnego Zgromadzenia w 2020

Materiały na Walne Zgromadzenie 2019

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu uzupełniony porządek obrad 2019r

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia NA ROK 2019

Projekt Nr 1 Uchwaly WZ 2019 w sprawie zmian statutu

Projekt Nr 2 Uchwały WZ .2019 dot. rozp. wniosków polustracyjnych

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r

Informacja z realizacji wniosków WZ w dn. 24.05 i 5.06. 2018r.

Projekt Nr 3 Uchwały WZ 2019 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.

Projekt Nr 4 Uchwały WZ 2019 w spr. zatwierdzenia sprawozdania rocznego i finansowego za 2018r.

Projekt Nr 5 Uchwały 2019 w spr. podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.

Projekt Nr 6 Uchwały WZ 2019 w spr. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Kucharczyk za 2018r.

Projekt Nr 7 Uchwały WZ 2019. w spr. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Irenie Felczak za 2018r

Projekt nr 8 Uchwały członków Spółdzielni w sprawie Likwidacji nielegalnego przejazdu pomiedzy ulicami: Olejarną i Panieńską

Projekt nr 9 Uchwały członków Spółdzielni w sprawie Ogrodzenia budynku przy ul. Zamkowej 2

Projekt nr 10 Uchwały członków Spółdzielni w sprawie rozliczenia funduszu remontowego Zamkowa 2

Materiały na Walne Zgromadzenie 2018

UWAGA

1. Projekt Uchwały w sprawie zmian statutu GSM i projekt zmian

2. Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia GSM

3. Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej GSM

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017

6. Załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności GSM za 2017

7. Informacja z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z 2017

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej GSM za 2017

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego i finansowego GSM za 2017

10. Podział nadwyżki bilansowej GSM za 2017

11. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu GSM za 2017

12. Udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa GSM za 2017

13. Projekt Nr 9 Uchwały WZ Nr .2018 część pierwsza miejsca postojowe Skarpowa

14. Projekt Nr 10 Uchwały WZ 2018r zmiany statutu część pierwsza Obniżenia wynagrodzenia

15. Projekt Nr 11Uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej część pierwsza obniżenie wynagrodzenia

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2018

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu uzupełniony porządek obrad 2018r

Materiały na Walne Zgromadzenie 2017:

Projekt nr 1 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.

Projekt nr 2 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej GSM na kadencję 2017-2020

Projekt nr 3 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Projekt nr 4 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego i finansowego GSM za rok 2016

Projekt nr 5 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016

Projekt nr 6 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Panu Wiesławowi Kucharczyk za rok 2016

Projekt nr 7 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Pani Irenie Felczak za rok 2016