Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Walne Zgromadzenie Członków Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach 24,31 maja 2023r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej GSM na kadencję 2023-2026
Na zwołanym przez Zarząd , w trybie § 111 ust. 1 Statutu, na dzień 13.06.2023r. pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza  Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ukonstytuowała się następująco:

Pobierz SKŁAD RADY NADZORCZEJ [.pdf]


1.     KONOPNICKA Anna            -          Przewodnicząca RN
2.     BREDAU Leszek                   -          Z-ca Przewodniczącej RN
3.     RAKOWSKI Paweł                -          Sekretarz RN
4.     KOCJAN Mateusz                 -          Przewodniczący Komisji Ekonomicznej
5.     JAWORSKI Tomasz              -           Przewodniczący Komisji Technicznej
6.     STARCZEWSKI Mateusz      -          Członek RN
7.     JAREK Wiesława                   -          Członek RN
8.     KAZIMIERCZYK Jan              -          Członek RN
9.     REIMUS Tadeusz                 -          Członek RN
10.   WYSOKIŃSKI Andrzej         -          Członek RN
11.   ŻURAWSKA Barbara           -          Członek RN


INFORMUJEMY , ŻE

W siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w wyznaczone poniedziałki, w godzinach 16.00- 17.00 członkowie Rady Nadzorczej GSM pełnią dyżury o charakterze interwencyjnym.
Osoby chcące przybyć na dyżur członka RN proszone są o zgłoszenie swojej wizyty pod numerem tel. 58 302-30-25 w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru oraz przybycie na spotkanie z dokumentacją dotyczącą poruszanej sprawy.

Podczas dyżurów przypadających w czasie epidemii obowiązuje przestrzeganie wymogów sanitarnych.

Terminy najbliższych dyżurów są następujące:

  • 18 września 2023r.
  • 23 października 2023r.
  • 20 listopada 2023r.
  • 11 grudnia 2023r.