Rada Nadzorcza


SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (po zmianie na funkcji Sekretarza)

Kadencja 2023-20261.     KONOPNICKA Anna            -           Przewodnicząca RN
2.     BREDAU Leszek                   -           Z-ca Przewodniczącej RN
3.     ŻURAWSKA Barbara           -           Sekretarz RN
4.     KOCJAN Mateusz                -           Przewodniczący Komisji Ekonomicznej
5.     JAWORSKI Tomasz              -           Przewodniczący Komisji Technicznej
6.     STARCZEWSKI Mateusz      -          Członek RN
7.     JAREK Wiesława                   -          Członek RN
8.     KAZIMIERCZYK Jan              -          Członek RN
9.     REIMUS Tadeusz                 -          Członek RN
10.   WYSOKIŃSKI Andrzej         -          Członek RN
11.   RAKOWSKI Paweł               -          Członek RN


INFORMUJEMY , ŻE

W siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich  3 w wyznaczone poniedziałki, w godzinach 16.00- 17.00 członkowie Rady Nadzorczej GSM pełnią dyżury o charakterze interwencyjnym.
Osoby chcące przybyć na dyżur członka RN proszone są o zgłoszenie swojej wizyty pod numerem  tel. 58 302-30-25 w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru oraz przybycie na spotkanie z dokumentacją dotyczącą poruszanej sprawy.

Terminy dyżurów:        
            15    stycznia                      2024r.     
            19    luty                             2024r.   
            18    marca                        2024r.   
            15    kwietnia                    2024r.     
            20      maja                        2024r.
            17     czerwca                    2024r.
            15     lipca                          2024r.
            19     sierpnia                    2024r.
            16     września                   2024r.
            21     października            2024r.
            18     listopada                  2024r.
            16     grudnia                     2024r.