Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu – mgr  inż. Wiesław KUCHARCZYK
Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych – mgr inż. Tomasz MŁOT

Pełnomocnik Zarządu – Iwona GAŁECKA

Prezes Zarządu i  Zastępca  Prezesa przyjmują mieszkańców w poniedziałki, w godzinach od 13.00 do 16.00,  po uprzedniej  rejestracji w tygodniu poprzedzającym spotkanie, w sekretariacie Spółdzielni – pokój nr 19  I piętro, telefon 58 302 30 25 do 27.