Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

O Spółdzielni

Obecnie Spółdzielnia posiada zasoby mieszkaniowe obejmujące 82 budynki, 4344 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 182.147,06 m², oraz lokale użytkowe lokale własne i garaże o łącznej powierzchni 7851,58 m².

Na dzień 31.12.2021r Spółdzielnia zrzeszała ogółem 4847 członków.


Zasoby Spółdzielni zgrupowane są dwóch jednostkach organizacyjnych:

Administracji Osiedla nr 1 – obejmującej budynki przy ulicach: Diamentowa 1,2,3,4,5,6,8,10,11,13,15, Rubinowa 1,2,3,4,5,7,9, Raduńska 10,19,27,36,38,40,42, Szafirowa 1,2, Turkusowa 1,2, Piaskowa 10, Granitowa 2,4,6, Perłowa 2,4,6, Koralowa 1,2,3, Długie Ogrody 45,47,49, Elbląska 67AB, Głęboka 6, Mostek 26, Siennicka 3,4, Hoża 5, Stryjewskiego 31, Zalesie 10.

Administracji Osiedla nr 2 - obejmującej budynki przy ulicach: Kartuska 17, 17A, 19, Powstańców Warszawskich 3, Zakopiańska 14,16,18,20, Skarpowa 20,21,22,23,24,25,26, Malczewskiego 78, Ogińskiego 16, Szara 5,7,9,27, Kolonia Zręby 15,16, Rajska 14AB, Stolarska 2,4,6, Spadzista 2,4,7,10, Wałowa 38, Zamkowa 2, Żabi Kruk 11.


Rada Nadzorcza

Kontrolę i nadzór nad całością działalności Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprawuje Rada Nadzorcza wybierana na 3-letnie kadencje.

Działalnością Spółdzielni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz 2-osobowy Zarząd Spółdzielni w osobach:

1. Prezesa Zarządu - Pana mgr inż. Wiesława Kucharczyka,

2. Zastępcy Prezesa ds. technicznych – Pana mgr inż. Tomasza Młota.


Rady Przedstawicieli Nieruchomości

W Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonują dwie Rady Przedstawicieli Nieruchomości, wybierane na 4-letnie kadencje:

RPN Osiedla Nr 1 i RPN Osiedla nr 2.


Osiedle nr 1

Osiedle nr 2

%}